หนังสือเตรียมสอบ ภาค ก ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 (สำนักงาน ก.พ.)

฿380.00฿680.00

เล่มเตรียมสอบ ก.พ. 67

ของ brain media

มีสรุปและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครบตามประกาศสอบ

 

ภายในเล่มประกอบด้วย

(1.) วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

(ก) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

(ข) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

(ค) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

(2.) วิชาภาษาอังกฤษ

(3.) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ล้างค่า

หนังสือสอบราชการอื่น ๆ