บทความน่ารู้

แนวข้อสอบสัตวแพทย์

แชร์เทคนิคเลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สัตวแพทย์ที่ทำงานในกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของสัตว์ป่าที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์จะต้องมีความรู้และทักษะในการรักษาและผ่าตัดสัตว์ป่า การใช้ยาและสารเคมี การจัดการเรื่องการเลี้ยงดูและเพาะพันธุ์ การจับกุมและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า การเก็บข้อมูลและสถิติ การประเมินผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สัตวแพทย์จะต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในกรุมอุทยานแห่งชาติ เช่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ผู้ดูแลสัตว์ป่า ผู้วิจัย ผู้บริหาร และผู้ให้คำปรึกษา เพื่อให้การดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคในการเลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1.เลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่มีเนื้อหาละเอียด ครบถ้วน

นอกจากจะมีเนื้อหาที่ละเอียด ครบถ้วนแล้ว ที่สำคัญหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่ดีจะต้องมีการอัพเดตเนื้อหาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุดอีกด้วย โดยหนังสือที่ควรเลือกนั้นจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงกับทุกเรื่องที่จะมีการออกสอบ ไม่มีเนื้อหาที่ออกนอกเรื่องเพราะจะทำให้เราเสียเวลาในการเตรียมตัวสอบ มีการอธิบายเนื้อหาโดยละเอียดพร้อมสรุปเนื้อหาเพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ถึงที่มาที่ไปของเนื้อหาที่จะออกสอบ พร้อมสรุปหัวข้อสำคัญ ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ โดยเนื้อหาที่จะมีการออกสอบสำหรับสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะมีดังนี้

   • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
   • ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้
   • การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า
   • ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์
   • ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
   • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์
   • ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
   • พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545
   • พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
   • พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
   • พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557
   • พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม

เนื้อหาเหล่านี้เป็นหัวข้อแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่มักจะมีการออกสอบ ในการเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ กรมอุทยานฯ เราจึงต้องดูว่าเนื้อหาภายในเล่มมีการครอบคลุมถึงเนื้อหาเหล่านี้หรือไม่

 

เลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่มีข้อสอบเสมือนจริง

 

2.เลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่มีข้อสอบเสมือนจริง

ควรเลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่มีข้อสอบเสมือนจริงให้ฝึกทำข้อสอบ พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด เพราะเมื่อตอบผิดจะได้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาส่วนนั้น ๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อจับเวลาทำข้อสอบเพื่อฝึกการทำข้อสอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วย อีกทั้งยังเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อยอีกด้วย การทำข้อสอบเก่า ๆ พร้อมเฉลยจะช่วยให้เราจับทางข้อสอบได้ง่ายและเก็บเกี่ยวเนื้อหาได้เยอะภายในเวลาสั้น ๆ หากคุณมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยก็อาจมองหาหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่มีข้อสอบให้ฝึกทำเยอะ ๆ ก็จะดี

 

3.เลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คือ มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงตามที่เราต้องการ เพราะเราจะได้สามารถเลือกหนังสือได้เหมาะกับระดับความรู้ความสามารถของตัวเราเอง โดยจำเป็นต้องมีการประเมินระดับความรู้ของตัวเองเสียก่อน เพื่อให้จับทิศทางได้ว่าควรจะเน้นหนักไปทางเนื้อหาหมวดหมู่ไหนที่เรายังอ่อนอยู่ เพื่อลบจุดอ่อนในหมวดหมู่นั้น ๆ และจะได้ไม่เสียคะแนนในหมวดนั้นไปฟรี ๆ ด้วยเหตุนี้จึงควรเลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงความต้องการของตัวเอง อีกทั้งยังต้องดูให้ดีอีกด้วยว่าเป็นหนังสือสำหรับตำแหน่งที่เราต้องการ และตรงกับสังกัดหน่วยงานที่เราจะสมัครด้วย

 

4.เลือกหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่คุ้มค่า

ความคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจ่ายไปก็เป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับการเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ โดยจะต้องเปรียบเทียบดูว่าเล่มไหนมีเนื้อหาที่ครอบคลุมมากกว่ากัน มีการสรุปใจความสำคัญมาเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วหหรือไม่ มีแนวข้อสอบให้ฝึกฝนไหม มี DVD ตัวอย่างการสอบสัมภาษณ์ให้ลองฟังเป็นแนวทางหรือเปล่า เพราะหนังสือแต่ละเล่มนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไป เราจึงควรเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาที่เราตองจ่ายมากที่สุด

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ เทคนิคในการเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่เราได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ หนังสือที่ใช้เตรียมสอบแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝันย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลย การเลือกซื้อหนังสือให้ถูกเล่มก็เหมือนมีเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ถูกประเภท ส่วนใครที่ยังหาหนังสือแนวข้อสอบสัตวแพทย์ ดี ๆ เนื้อหาครบถ้วน และเป็นปัจจุบันสักเล่มไม่ได้ เราก็ขอแนะนำ หนังสือเตรียมสอบ สัตวแพทย์ (กรมอุทยานแห่งชาติฯ) จากสำนักพิมพ์ Brain Media เพราะนอกจากจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและอัพเดตเป็นปัจจุบันแล้ว ยังมีการสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบให้อ่านเข้าใจง่ายอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อสอบมากมายให้ฝึกฝนและยังมี DVD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ไว้เป็นแนวทางเพื่อไปสอบสัมภาษณ์ได้ผ่านฉลุยกันด้วย นอกจากนี้ยังมีหนังสือสำหรับตำแหน่งอื่น ๆ ในอีกหลากหลายหน่วยงานข้าราชการไทยอีกกว่า 700 เล่ม รวมถึงหนังสือเตรียมสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ มารวมไว้ให้คุณที่นี่แล้ว โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Brain Media

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย