บทความน่ารู้

หนังสือสอบกรมสรรพากร

How to : อ่านหนังสือสอบกรมสรรพากรอย่างไร ให้สอบผ่านฉลุยดังใจหวัง

เมื่อพูดถึงการสอบเข้าสู่งานราชการ อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีคนนิยมและให้ความสนใจอยากที่จะทำงานก็คือ “กรมสรรพากร” โดยหลายคนเริ่มจากการมองหาหนังสือสอบกรมสรรพากรเพื่อมาเก็งข้อสอบ หรือหลายคนเริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากรกันอย่างหนัก เพื่อที่จะได้ทำข้อสอบแบบเป๊ะปัง และนอกจากการอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากรคือสิ่งถูกต้องแล้ว คุณต้องรู้จักการอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากรแบบถูกต้อง เพื่อให้สอบผ่านสำเร็จดังใจ ดังนั้น วันนี้เราขอพาทุกท่านมาดู How to : อ่านหนังสือสอบกรมสรรพากรอย่างไร ให้สอบผ่านฉลุยดังใจหวัง ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลย 

ก่อนไปดูวิธีการอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากร มาดูก่อนว่า “กรมสรรพากร” คืออะไร

ก่อนไปดูวิธีการอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากร มาดูก่อนว่า “กรมสรรพากร” คืออะไร

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศไทยที่รับผิดชอบในการจัดการด้านภาษีและภาษีอากรในระดับประเทศ หน้าที่หลักของกรมสรรพากรคือเก็บรักษาภาษีและอากรตามกฎหมาย และให้บริการแก่ประชาชนและธุรกิจในการเสียภาษี ภายใต้กระบวนการการเก็บเงินและการควบคุมอย่างเป็นระบบ โดยมีหน้าที่หลากหลายรวมถึงการกำหนดนโยบายภาษี การพัฒนาและบำรุงระบบภาษี การเก็บเงินภาษีและอากร การดำเนินงานทางวิชาการและวิจัยทางภาษี การให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและธุรกิจเกี่ยวกับการชำระภาษีและอากร รวมถึงการตรวจสอบและปรับตัวเพื่อให้ความถูกต้องในการเสียภาษีและอากรนั่นเอง

 

How to : เคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากรให้สอบผ่านฉลุย

เคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากร เเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบหรือการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร เพื่อให้สามารถลงสนามสอบได้อย่างมั่นใจ และไม่ต้องกังวลกับข้อสอบที่จะพบเจอ ซึ่งเคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากร ดังนี้ 


  • เช็คข้อมูลและวางแผนการเข้าสอบ

โดยจะต้องเริ่มจากการค้นหาข้อมูลการสอบ เพื่อที่จะได้ลงสอบได้ถูกช่วงเวลา และจัดการวางแผนตัวเองให้พร้อม ซึ่งกรมสรรพากร มีการเปิดรับสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจำนวนปีละ 3 ครั้ง  ดังนี้

   • ครั้งที่ 1 : รับสมัครช่วงวันที่ 25 ธันวาคม – 16 มกราคม
    กำหนดเวลาสอบในเดือน กุมภาพันธ์ และ ประกาศผล 30 เมษายน

   • ครั้งที่ 2 : รับสมัครช่วงวันที่ 25 เมษายน – 16 พฤษภาคม
    กำหนดเวลาสอบในเดือน มิถุนายน และ ประกาศผล 30 สิงหาคม

   • ครั้งที่ 3 : รับสมัครช่วงวันที่ 25 สิงหาคม – 16 กันยายน
    กำหนดเวลาสอบในเดือน ตุลาคม และ ประกาศผล 30 ธันวาคม  • อ่านหนังสือหลัก

ศึกษาหนังสือหลัก โดยเน้นในเรื่องของข้อมูลที่จะใช้เป็นเนื้อหาหลักในการสอบ เช่น หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและอากร หรือหนังสือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร รวมถึงอื่นๆ โดยจะต้องทำการอ่านอย่างละเอียด และทบทวนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเกิดความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถจดจำข้อความสำคัญต่างๆที่จะออกสอบได้


  • วางแผนการอ่านหนังสือ

คุณจะต้องเริ่มจากการมีวินัยในการอ่านหนังสือ โดยกำหนดเวลาในการอ่านทุกวัน และกำหนดระยะเวลาในการอ่านหนังสือสอบกรมสรรพากรให้ทันช่วงลงสอบ ซึ่งการวางแผนการอ่านหนังสือที่เหมาะสม จะทำให้คุณสามารถอ่านหนังได้ทั้งหมดอย่างเหมาะสม และอ่านได้ทันกับระยะเวลาเตรียมตัวที่มี เพื่อลงสนามสอบอย่างมั่นใจ


  • การสรุปและจดบันทึก

นอกจากการอ่านหนังสือแล้ว อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยจดจำได้ดีคือ การจดบันทึกสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน โดยทำการสรุปข้อมูลสำคัญ หรือสรุปคำนิยามที่สำคัญ แล้วนำมาจดบันทึกในแบบที่คุณเข้าใจ  เพื่อที่จะช่วยให้คุณสามารถกลับมาอ่าน ตรวจสอบข้อมูล และทบทวนความรู้ได้อีกในภายหลังแบบครบถ้วน สรุปชัดเจน โดยไม่ต้องไปอ่านเนื้อห้าทั้งหมดใหม่อีกรอบ 


  • ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

หากมีการอ่านหนังสือในเรื่องต่างๆแล้ว ยังพบว่าคุณมีความไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลใดๆ ให้ลองทำการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ  เพิ่มเติมจากช่องทางอื่น เช่น หาคำอธิบายจากตำราอื่น หรือค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถได้เนื้อหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นแบบไม่ผิดเพี้ยนอีกด้วย 


  • ฝึกทำแบบทดสอบ

ก่อนที่จะลงสนามทำข้อสอบจริงนั้น การฝึกทำแบบทดสอบให้ชินมือ ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้สอบผ่านฉลุยแน่นอน โดยให้ทำการค้นหาแบบทดสอบหรือข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรมสรรพากรที่จะลงสอบ และลองทำแบบทดสอบก่อนดูเฉลย เพื่อทดสอบเนื้อหา ความเข้าใจ และความจำของคุณ ซึ่งถือเป็นการฝึกตัวเองให้ทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และกล้าที่จะลงสนามสอบได้อย่างมั่นใจในตำคอบ


  • ทำกิจกรรมกลุ่ม

การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหลุ่ม สำหรับใครที่มีเพื่อนหรือคนรู้จัก โดยกำลังเตรียมตัวสอบกรมสรรพากรเช่นเดียวกับคุณ ก็แนะนำให้ลองทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงไขข้อข้องใจให้กระจ่าง จนได้ข้อมูลที่ถูกต้อวตรงกันนั่นเอง รวมถึงการสอบถามและหาคำตอบจากผู้มีประสบการณ์ในการสอบก็อาจเป็นประโยชน์กับคุณด้วย ลองรวมกลุ่มกันไปนัดคุย ขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ตรง ก็เพิ่มความมั่นใจได้มากเลย


  • เลือกหนังสือสอบกรมสรรพากรที่ตอบโจทย์ 

เคล็ดลับสุดท้ายในการสอบผ่านฉลุย ให้เลือกหนังสือสอบกรมสรรพากรที่ตอบโจทย์ มีเนื้อหาข้อมูลครบถ้วน มีแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ทดลองทำอย่างแม่นยำ ก่อนที่จะไปลุยสนามจริง รวมถึงต้องเลือกหนังสือให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการลงสอบเข้าของกรมสรรพากรด้วย

 

เลือกหนังสือสอบกรมสรรพากรที่ตอบโจทย์

 

และนี่ก็คือ How to : อ่านหนังสือสอบกรมสรรพากรอย่างไร ให้สอบผ่านฉลุยดังใจหวัง โดยคำแนะนำด้านบนนี้ อยากให้ทุกท่านได้ลองไปทำตาม เพื่อที่จะเตรียมตัวได้ดีก่อนการลงสอบนั่นเ อง และอย่าลืมใช้เวลาให้เพียงพอสำหรับการศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหา และทบทวนเนื้อหา เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด นอกจากนี้หากใครที่กำลังมองหาหนังสือสอบกรมสรรพากร ที่มาพร้อมเนื้อหาครบครัน มีแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ได้ลองทำ รวมทั้งยังมาพร้อมคุณภาพล้นเล่ม แถมมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ตอบโจทย์ และตรงประเด็นกับตำแหน่งที่ต้องการสอบเข้าทำงาน เราขอแนะนำ Brain Media ซึ่งเป็นแหล่งรวมหนังสือสอบราชการที่มีให้เลือกมากมาย โดยหากใครสนใจสามารถเลือกชมเพิ่มเติมได้ทาง Brainmedia แล้วการสอบเข้ากรมสรรพากรของคุณ จะผ่านไปอย่างฉลุยและสมหวังดังใจอย่างแน่นอน

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย