บทความน่ารู้

แนวสอบก.พ.

ล้วงลึกแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ ออกข้อสอบอย่างไร

สำหรับใครมี่กำลังเตรียมตัวสอบ ก.พ. ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไร ไม่รู้ว่าจะต้องสอบอะไรบ้าง ข้อสอบจะออกอะไรบ้าง จะต้องทำให้ได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่าน วันนี้เรามีบทความรู้ แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ ออกอะไรบ้างมาฝากกัน เพื่อให้เพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวสอบก.พ.ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้มีการเตรียมตัวที่ดี เพื่อพิชิตข้อสอบได้ ไปอ่านกันเลย

ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าใครที่เป็นสายท่องจำ อาจจะตกม้าตายได้ เมื่อถึงข้อสอบ ก.พ.ในพาร์ทของการคำนวณ ฉะนั้นมารู้กันก่อนว่า แนวสอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า วิชาคณิตศาสตร์ ก.พ. จะออกเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง และมีเกณฑ์คะแนนในการสอบอย่างไร เพื่อเราจะได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมไปอย่างดีเพื่อพิชิตข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งวิชานี้จะอยู่ในส่วนของความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และเชิงปริมาณ คิดคะแนนผ่านรวมกันกับวิชาภาษาไทย แต่สัดส่วนจำนวนข้อที่ออกสอบจะมากกว่าวิชาอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากอันดับต้น ๆ

แนวสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์

แนวสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่ควรอ่านหรือติว ให้แม่นยำเป็นอย่างยิ่ง เพราะในข้อสอบ ก.พ. การที่เราจะผ่าน วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ( วิชาคณิตศาสตร์ ) ได้นั้น จะมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้

  • เราจะต้องทำข้อสอบให้ได้ มากกว่า 30 ข้อขึ้นไป จาก 50 ข้อ
  • ภายในตัวข้อสอบคิดวิเคราะห์นั้น ก็มีข้อสอบคณิตไป 35 ข้อจาก 50 ข้อ ดังนั้นหมายความว่า หากเราสามารถทำคณิตได้ทุกข้อ ก็จะสามารถผ่านวิชาคิดวิเคราะห์ได้เลยนั่นเอง

แนวสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสคร์

แนวสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ คือ เป็นการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และเป็นการวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. นั้น มักจะออกข้อสอบ ที่เป็นโจทย์ปัญหา และคณิตศาสตร์เหตุผล

แนวสอบ ก.พ.วิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของโจทย์ปัญหา

การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปอย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเน้นที่การฝึกคิดรวบยอด หรือการแก้ปัญหาเป็นหลัก ด้วยการตีความหมายของโจทย์ ให้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ อย่าง บวก ลบ คูณ หาร จากนั้นก็คำนวณเพื่อหาคำตอบ หรือการหาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ถามเป็นเรื่องราวของคน สัตว์ สิ่งของ สถานการณ์ แล้วหาคำตอบ อาทิเช่น ขาวมีอายุ 15 ปี อีก 10 ปี เขาจะมีอายุเป็น 4 เท่าของอายุปัจจุบันของดำ และอีก 10 ปีดำจะมีอายุเท่าใด

แนวสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของคณิตศาสตร์เหตุผล 

การวัดความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ โดยไม่ได้มุ่งเน้นการคำนวณตัวเลข แต่จะเน้นที่วิธีการ หรือหลักการการแปลความ การตีความ การเปรียบเทียบ การขยายความ การคิดรวบยอด ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างเช่น (B+5) จะเป็นลบในกรณีใด

แนวสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาตร์ในการสอบภาค ก. ออกอะไรบ้าง

หากเราลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า แนวสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์นั้นจะนำอะไรมาออกข้อสอบ เราก็คงไม่ได้คำตอบ เพราะวิชาคณิตศาสตร์มันกว้างมาก ถ้าจะให้นึกถึงที่เราเรียนคณิตมาตั้งแต่ประถมจนถึงระดับมัธยม เนื้อหาวิชาก็ถือว่าเยอะมาก แต่ไม่ต้องกังวลใจปัญหาตรงนี้ เรามีคำตอบมาให้โดยการดูจากสถิติย้อนหลังในการออกข้อสอบ ก.พ. ก็ทำให้พอจะสรุปได้ว่า แนวสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ที่จะออกสอบ มีดังนี้

1.ร้อยละ จำนวนเงิน

2.ความเร็ว ระยะทาง เวลา

3.บัญญัติไตรยางศ์ หรืออัตราส่วน

4.คณิตศาสตร์เหตุผล หรือการแทนค่าอย่างง่าย

5.หลักคณิตศาสตร์

6.คณิตคิดอย่างง่าย อาทิเช่น เลขจำนวนมาก-น้อย,การนับสัตว์ เป็นต้น

ควรฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ใน 6 หัวข้อนี้ให้แม่นยำ แต่หากเข้าสอบแล้วจำสูตรไม่ได้ ให้ใช้หลักการแทนค่า เพราะในชอยส์จะมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้ว ในการทำข้อสอบบางข้อ เราจำสูตรไม่ได้ หรือหาคำตอบแนวตรงตามหลักคณิตศาสตร์ไม่ได้ ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะตามหลักคณิตศาสตร์นั้น จะถามข้อที่ถูกอยู่แล้ว ซึ่งข้อที่ถูกก็จะอยู่ในคำตอบที่ให้มาเป็นตัวเลือก ดังนั้นให้เรานำตัวเลือกมาแทนค่า เพื่อโยงกลับมาหาโจทย์ ก็จะทำให้เราสามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้น อย่างเช่น

  • โจทย์ปัญหา ในการแก้ปัญหานั้นให้นำคำตอบในช้อย 1-4 มาแทนค่า เพราะในคำตอบทั้ง 4 ตัวเลือก จะต้องมีข้อที่ถูกต้องอยู่แล้ว จะทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งการแทนค่าจะทำให้เราได้คำตอบเร็ว และคำตอบถูกต้อง แต่หากเราแทนค่าไม่ถูก ก็จะไม่เข้าเงื่อนไข ก็ให้เราตัดคำตอบข้อนั้นออกไปเลย
  • คณิตศาสตร์เหตุผล ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เหตุผลนี้ เราจะต้องมีความเข้าใจด้านภาษา และมีความสามารถด้านการใช้เหตุผล จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและหาคำตอบที่ถูกต้องได้

ทั้งหมดนี้ก็คือ บทความรู้ แนวสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์  ออกอะไรบ้าง ?  ที่เรานำมาฝากกัน หากใครที่กำลังเตรียมตัวสอบก.พ.และกำลังมองหาหนังสือแนวสอบ ก.พ. ที่มีเนื้อหา อัพเดททันสมัย มีข้อสอบให้ฝึกทำพร้อมเฉลยโดยละเอียดเข้าใจง่าย สามารถช่วยให้คุณพิชิตข้อสอบ ก.พ. ได้แบบผ่านฉลุย แนะนำหนังสือเตรียมตัวสอบ ก.พ. ของสำนักพิมพ์ Brain media หรือหากใครกำลังมองหาหนังสือสอบราชการในหน่วยงานราชการของไทยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่  http://brainmedia.in.th/ 

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย